Friday, May 18, 2007

sinh nhật ba

Đứng trước ba, con bao giờ cũng thấy mình bé nhỏ. Trăm ngàn câu chử không trang trải được nỗi lòng con trẻ những lúc này. Chúc ba đi qua sáu mươi tìm thêm được những thú vui an nhàn.

No comments: