Friday, May 11, 2007

em ở đâu?

Daniel ơi, Paul ơi, hai em ở đâu rồi? Chiều nay mẹ chị làm cơm cúng ba của hai đứa? Mười một năm rồi, hai đứa bây giờ chắc lớn bộn. Có nhớ đến ba, đến gia đình mình không mà sao không thấy tìm về thăm? Chị hay lên google bỏ tên hai đứa vào thử xem, biển người thì bạt ngàn, biết nơi đâu mà tìm kiếm. Chị vẫn "trụ" ở nhà cũ, hai em có một ngày chợt nhớ đến cội nguồn, về thắp cho ba nén nhang nghe. Cả nhà chờ hai đứa đó!

No comments: