Saturday, June 23, 2007

Nắng hè

Hoa khoe sắc ở vườn trước. Xem thêm hình bên này.

No comments: