Tuesday, July 3, 2007

Cô Tim Aline

Nhân ngày lễ độc lập của nước người, nghĩ về nước mình. Tôi thấy mình nhỏ bé như khi đứng trước biển.

Thanks Loan for the link.

No comments: