Monday, July 2, 2007

Ratatouille

Dẫn con đi xem Ratatouille. Không biết con thưởng thức phim tới cỡ nào mà mẹ cười muốn vỡ bụng. Jasmine nằm trong lòng mẹ, phải la làng bảo mẹ ngồi yên vì mẹ cứ cười hưng hức làm cho cả người con cũng nhúc nhích theo. Vui thật đấy mà nhớ lại cảnh mấy con chuột bò nhung nhúc, kinh thật. Sáng nay, đậu xe gần tầng hầm, mùi chuột dưới Vivarium bay lên, xong đời buổi cơm trưa của em rồi còn gì? Chuột ơi là chuột.

No comments: