Tuesday, October 30, 2007

:-)

Chân lý của nhóc tì 6 tuổi: " You don't need healthy food to grow, the only thing you need is birthdays."

4 comments:

TrucMi said...

:) Cha^n ly' na`y nghe cu~ng co' ly' la('m a` nhe.

Mylife said...

Very cute.
L

K.C.Q said...

Đừng có ham đeo kính nha con rể!!!:)))

zen said...

hihihi, K. đã thực hành chân lý này rồi nên không thèm ăn rau quả. Đang hy vọng là K. không dorky giống mẹ, che mất hàng lông mi ăn tiền thì sao hả dì Tím?