Tuesday, October 30, 2007

ngày thôi!

10/27/2007...bắt đầu từ một dòng tin ngắn trên báo và cái tên độc đáo của anh... chao ôi là buồn...rest in peace, Daniel ơi!....

4 comments:

K.C.Q said...

Góp lời nguyện cầu cùng zen.

Anonymous said...

Do you know that person?
L.

Anonymous said...

Thành thật chia buồn vơí gia đình you, đừng buồn nữa và cầu nguyện cho Winter được an giấc.
L.

zen said...

Cám ơn Tím và L.