Tuesday, October 30, 2007

đổi

T. ơi, cái tiệm Burger King ở góc đường BM và MM mà anh hay mua burger mỗi khuya đó, bây giờ bị phá đổi thành tiệm taco mất tiêu rồi. *hic* Không biết bao giờ mới được ăn burger có kèm một cái keychain nữa?
sad

No comments: