Friday, November 9, 2007

my prayer?

"Now I lay me down to sleep I pray the Lord my shape to keep. Please no wrinkles, please no bags. And please lift my butt before it sags. Please no age spots, please no gray. And as for my belly, please take it away.
Please keep me healthy, Please keep me young, And thank you Dear Lord, For all that you've done."
Từ Geena's blog

Brrrr, hổng biết bị trúng "tà" gì, lạnh quá, mỏi quá, muốn về nhà mè nheo mẹ quá. Kiểu này cuối tuần làm sao mà xúng xính áo dài đi bưng quả đây hả trời? Brrrrr.

2 comments:

K.C.Q said...

ahahahahah, God sẽ send thẳng và viện thẩm mỹ cho dao kéo giúp chứ God nghe xong thì sẽ join botay.com eheheheh
Cuối tuần vui nghen!

zen said...

hihihi, biết đâu cầu nguyện có lòng thành thì God sẽ thương tình? Cuối tuần vui nghe.