Friday, April 11, 2008

sân si

Okay, hồi trước giờ lòe thiên hạ để được tưởng là nhiều chử nhưng trong bụng trống không à. Bữa nay được "đẩy" làm quân sư quạt mo. Quân sư không thấy, phải lấy quạt mo che mặt. Ốt dột quá nên "đền bù" cái này lượm về từ Bách khoa tự điển. Xem nhé;
"Tham, sân, si là ba loại phiền não căn bản, quấy nhiễu thân, tâm, cũng còn được gọi là ba độc, tức ba món độc, đầu độc thân, tâm.

Tham là tham lam. Sân là giận dữ. Si là ngu si. Ba độc tham, sân, si mà đoạn trừ được thì thành ra ba điều thiện căn bản là không tham, không sân, không si (tiếng Hán gọi là vô tham, vô sân, vô si).

Ba phương pháp đối trị thường được nói tới nhiều trong sách Phật là dùng phép quán bất tinh để đối trị tham. Sắc thân người đẹp cũng như của cải vật chất có tướng thật của chúng là dơ bẩn, không bền chắc, không có gì đáng thèm muốn.
Dùng phép quán từ bi để chữa bệnh sân. Nếu quán thấy được tất cả mọi chúng sinh, mọi người đều bị đau khổ không khác gì mình đau khổ, thì không nên oán giận họ mà còn tỏ lòng từ bi, thông cảm với họ.
Cuối cùng dùng phép quán nhân duyên để đối trị bệnh ngu si. Thấy được tất cả pháp, tất cả mọi sự việc trên thế giới, hiện tượng đều là do nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố tạm thời giả hợp mà thành thì tức là thấy được chân tướng sự vật, là giả hợp, vô thường không có gì là vững bền phải than vãn, giận hờn, vướng mắc, vv."

6 comments:

K.C.Q said...

hihihi, thanks bà sui:)
tui nghĩ 3 cái độc này 0 dể trị tí nào hihihihiih thui tui sẽ ráng...:)

zen said...

hihihi, cứ tự nhiên, trị được dứt nọc là thành Phật đó. :)

TrucMi said...

:)Khg tham sa^n si khg co`n la` ngu+o+`i ma` la` tha`nh tha^`y tu e^'t ro^`i. M` cu~ng chu+a cha('c vi` ddo^i khi nghe chuye^.n nha` chua` be^n na`y thi` cu~ng tha^'y co' nhie^`u tha^`y co`n qua' tham cho ne^n tha`nh sa^n si.
Cuo^'i tua^`n ma` sao tha^'y ba.n la`m va` suy nghi~ nhie^`u du+~ va^.y . Relax ddi!
Ne` ho^m na`o ra~nh ke^? chuye^.n ngu? rie^ng cho Tru'c ho.c ta^.p vo+'i. Hai ddu+'a no' va^~n co`n chie^'m ca'i giu+o+`ng king cu?a Tru'c :)

Ổ Kiến said...

Hihi Thanks Zen (và mẹ Z luôn nhé) mich hay nói "sân, si" mà có hiểu rõ đâu nè .. hihi ..
Cũng như Tím, mich sẽ ráng "tu" bớt nhưng xem ra hơi khó .. các bà mà cứ vào nhà tui nghe tui xổ thì làm sao mà không sân si đây trời hehehehe

zen said...

Truc, ừ, zen đi chùa cũng nghe đủ thứ chuyện, để ngoài tai thôi. Chùa chiền chưa chắc đã là nơi thanh tịnh. Cái Tâm là chính hả? Ừ, rảnh zen kể nghe.

zen said...

zen cũng như mich với Tím thôi, nhiều cái nói thì hiểu đại khái vậy thôi, nhưng muốn hiểu tường tận thì phải hỏi người lớn với...google. hihihi.
Yeah, cứ đổ thừa mấy bà tám đi....