Sunday, August 10, 2008

lại chia tay...

Ngày 4.
Tiễn ông bà Ngoại và dì cậu ra phi trường. Một chuyến về khép lại, chuyến khác lại bắt đầu. Nước mắt đâu cũng ngập phi trường, dĩ nhiên, trong đó có nước mắt của Nì.
Vé đi Huế không còn cho đến giữa tuần nên quyết định bay về Pleiku trước. Hóa ra lại hay.
Bé Ti ghé chở đi một vòng Sài Gòn, ghé qua tiệm sách, trời, đi vô tiệm như con nít lạc vô tiệm kẹo, khệ nệ mang về một lô một lốc, cộng thêm với đống sách bé Ti mua trước đó, vẫn chưa thấy đủ, thiệt là lòng tham không đáy!

No comments: