Monday, August 25, 2008

thăm Nội

Ngày 18.
Tối qua vợ chồng Q` chở về khách sạn đi ngang nhà cũ. Nếu không nhìn trước chắc sáng nay đã đi vuột mất rồi.
Ghé thẳng lên mộ. Mộ Nội, Ngoại đều quay quần gần nhau nên tìm ra không khó. Mộ này là mộ Nội, phía sau là mộ Ngoại. Hai bà sui gia nằm gần nhau, dễ mắng vốn con chị con tui.
Hai đứa lạy bàn thờ ở nhà Ôn Cố. Rồi đi bộ xuống ngã tư thăm Mệ. Mệ hỏi chứ bi chừ con đẻ xong, mập ra Mệ dòm không ra. Hai đứa vòi vĩnh được hai lon trà bí đao là taxi cũng vừa trờ tới. Vậy là thôi, tạm biệt số Bốn, tui đi à!
Về tới phố thì trời đổ mưa tầm tả cho đến tối. Ngồi trong quán ăn chờ mưa tạnh không được nên cả nhà bồng nhau đội mưa chạy về khách sạn, lại ôm mền nằm ngủ, mà có ngủ được đâu!

No comments: