Thursday, November 27, 2008

đi

Ba Nì đi road trip với bạn tới chủ nhật mới về. Mạnh miệng nói không sao mà ngồi nhìn trời mưa thấy muốn có người đi ra đi vô cãi lộn cho vui nhà. :-(

No comments: