Saturday, May 2, 2009

eclipse

"I could see what he saw, and I knew that he was right. If the world was the sane place it was supposed to be, Jacod and I would have been together. And we would have been happy. He was my soul mate in that world- would have been my soul mate still if his claim had not been overshadowed by something stronger, something so strong that it could not exist in a rational world.
Was it out there for Jacob, too? Something that would trump a soul mate? I had to believe that it was.
Two futures, two sould mates... too much for any one person. And so unfair that I wouldn't be the only one to pay for it. Jacob's pain seemed too high a price. Cringing at the thought of that price, I wondered if I would have wavered, if I hadn't lost Edward once. If I didn't know what it was like to live without him. I wasn't sure. That knowledge was so deep a part of me, I couldn't imagine how I would feel withouth it." (Eclipse, Stephanie Meyer)
Út chê sang Eclipse, Bella is "getting chessy" nên bỏ dỡ. Reviews online cũng có nhiều người đồng tình. Nhưng mà lỡ say sưa rồi nên ráng đọc cho xong vì muốn biết diễn tiến tiếp theo như thế nào. Thật ra, nếu cứ để đầu óc dính với Twilight thì khó có thể chấp nhận những gì diễn ra trong Eclipse. Trong quyển đầu, những diễn tiến trong tình yêu của Eward và Bella đem độc giả trở về với những rung động đầu đời thì dĩ nhiên sang cuốn thứ ba, tình yêu của họ tiến gần hơn, nồng nàn hơn. Hơn nữa, sau những mất mát mà họ trải qua trong New Moon, khi Bella xác định được vị trí của mình trong lòng Edward và ngược lại thì hẳn nhiên, tình tiết có lẽ sẽ getting chessy hơn.
Nói thì nói vậy, càng về cuối quyển sách càng ít thấy ghiền vì tình tiết có lúc hơn vô lý và nhạt nhẽo.
Hai đêm cô nhỏ bị bệnh, đem con xuống giường canh chừng, đêm nào cũng đọc tới khi dòm lại đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng.

No comments: