Monday, August 17, 2009

biển chiều

Đến gần hết tháng tám rồi mới quên mình có biển. Chắc tại đầu hè năm này 'khai pháo' đùng đoàng hai chuyến cắm trại nên thấy no đủ. Phần vì ngoại bị đau nên cứ loanh quanh đi chơi ở công viên gần nhà.
Biển năm nay ấm. Tối xuống nước mà vẫn ít thấy lạnh. Đi dọc xuống biển, thấy mấy cái texture trên cát đẹp hiền như biển ngày ít sóng.

2 comments:

kiki said...

ca't dde.p

zen said...

chị kiki, xuống đi, coi cát đẹp! :-)