Monday, August 17, 2009

vui

Mọi chuyện ổn ha chị?
Ừ, mọi chuyện bình thường. Anh khỏe, chị khỏe. À, có chuyện này vui!
Em thích chuyện vui.
Tháng trước chị uống nhầm thuốc an thần của anh. Phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Người ta tưởng chị tự tử. Súc ruột xong đóng một trăm năm mươi đô tiền phạt rồi cho về.
Hai chị em cười ha ha như vầy nè mà sao muốn chảy nước mắt.

No comments: