Wednesday, August 5, 2009

thả

Không biết tài ngoại giao của ông Bill hay sách lược gì của Nhà Trắng làm Bình Nhưỡng thả hai tù nhân về lại với gia đình.
Sơ lược thì Nhà Trắng nói không gởi thông điệp hay hòa đàm gì qua đó. Chuyến đi của ông Bill tuyền là việc cá nhân.
Thắc mắc nếu là việc cá nhân làm sao ông kia lại chịu ra đón tiếp nhã nhặn trong lúc căng thẳng như vậy. Sao cũng được.
Thấy hình ảnh sum vầy của gia đình họ, cảm động ha!

No comments: