Wednesday, October 14, 2009

đi học về

4 comments:

Anonymous said...

2 đứa đi học là đi bộ sao?, they look so tired ;-). Cute pic
L.

kiki said...

Tấm con đường ngoằn ngòeo nhìn như con đê đầu làng, đẹp!

quyen said...

L. Buổi chiều thôi, bữa nào không có practice.

quyen said...

chị kiki, có điều hơi mờ.