Monday, October 5, 2009

lạnh rồi!

Qua mới có một ngày, tự nhiên trời đùng đùng sang thu. Tối nằm lật qua lật lại nghe 'kiến' bò nhột nhột trong xương. Nhớ những ngày trở trời vầy, Nội ngồi đốt thuốc cả đêm. Đạp xe trên đường gió đã luồn lạnh muốn co người.
Sáng chỉ muốn cuộn tròn trong mền, không muốn dậy.
Tháng mười sẽ bận rộn đây!

2 comments:

Anonymous said...

Yeah, lanh roi, ban ron gi day ;-)

quyen said...

Ăn chơi! :-)