Monday, October 5, 2009

today

My baby is on two-wheel!

3 comments:

Anonymous said...

Wow, gioi hon Kyle roi ;-)

Mẹ Chuột said...

J gio?i qua' ta o*i..

quyen said...

Mấy dì phải khen mẹ J giỏi, trời ơi, chạy theo nắm yên xe đạp muốn tắt hơi.