Thursday, October 8, 2009

new

Luật mới của tiểu bang áp dụng cho năm học mới: tất cả bậc phụ huynh mẫu tỷ nào muốn xung phong làm việc, giúp đỡ, hoặc tháp tùng con em đi dã ngoại đều phải trải qua đợt kiểm tra lý lịch tường tận, bao gồm: lăn tay, criminal/ background check, Megan's Law, còn phải thử nghiệm vi khuẩn lao/ TB test.
Chuyện an toàn học đường cho con cái thì chắc ai cũng hưởng ứng tuy thấy nhiêu khê và hẳn cũng làm cho lắm người phật lòng.
Phần những bậc phụ huynh mẫu tỷ có tiền án thì không biết nhà trường xử lý ra sao. Phần những ai có nhiễm khuẩn TB trong người, sẽ phải đi chụp x-ray, trải qua khám nghiệm và có giấy của bác sĩ mới được cho phép xung phong vào những cuộc hội hè, vui chơi của con trẻ.
Tích cực hay không tích cực? Đơn cử thôi, với tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng của tiểu bang, việc lập bàn ở những nơi công cộng để phụ huynh mẫu tỷ đi thử khuẩn lao và việc process từng ấy đơn tình nguyện ngốn hết bao nhiêu thời gian và tiền bạc?
Thôi, cũng vì tương lai con em chúng ta.

No comments: