Monday, February 22, 2010

đầu tuần

Sáng nay mở mail, xa 'báo cáo': 'em Linh đã tới tuổi dậy thì, râu quai nón mọc lún phún rồi!' vậy mà bật cười khan. Rồi mở google đọc thêm chuyện ni. Cười quá xá.
Chắc là hôm qua mình thắng lớn, sảng khoái lây qua tới bữa nay!
Super reports đã soạn thảo xong, cương quyết đến thứ tư phải làm cho xong một mớ hỗn độn để còn bắt tay vào mớ khác.
Thứ hai là vậy! Nhưng mà dưng không biết cười khan là hay rồi!

2 comments:

K.C.Q said...

ehehehhehe chia phần cho tui với nha :)

quyen said...

chi bớt may nè! :)