Tuesday, June 15, 2010

Brazil vs. Bắc Hàn

2-1 nha! Ghi sổ một chầu chè bà Dũng!

5 comments:

Hy said...

Chỉ 2-1 thui hả ? Hy không thích Bắc Hàn lắm, muốn họ thua đậm cở 12-0, mà họ cự Ba Tây vậy là cũng khá đó hỉ :-)

quyen said...

Q biết Ba Tây thắng nhưng thôi ủng hộ cho da vàng. Giả lơ bối cảnh, xuất thân của cầu thủ vậy. Q thâu lại, chiều mới về coi á Hy.

Hy said...

Trận banh Span và Switzeland sáng nay đá hồi hộp quá . Span tấn công liên tục nhưng lại chẳng làm ăn được gì, Switz vậy mà lại làm bàn được ...
Quyên có coi trận này không ?

quyen said...

Q không coi được đó Hy. Có thâu lại rồi, chiều về chỉ kịp fast forward mấy khúc hấp dẫn coi thôi.

Anonymous said...

Hừ, nợ nhiều quá rồi!