Thursday, July 28, 2011

errr

Không biết cô Ba đang làm gì? Từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình đâu có nhớ đàn bà có râu ta!

No comments: