Friday, July 1, 2011

nhật kí đóng blog

tính đến nay thì đã lăn lộn trên thế giới blog vài năm rồi, blog đối với mình, cho dù ở thế giới ảo nhưng cảm xúc và sự việc là thật nên những gì mình viết lên- là những gì mình trải nghiệm. đơn giản là thật lòng mà ra cả. phải nói là có những lúc, mình cố gắng không lạng qua cái cảm giác chỉ viết cho người khác đọc, rồi không thấy thật với mình nữa. ghét những lần như vậy.
mà cảm xúc thật, ngoài những người hiểu mình, thường hay đem lại khó chịu cho người khác. mình thấy thế giới blog thiệt thiên hình vạn trạng, nếu lậm vào thì dễ làm cho tâm trạng mình bấp bênh, ảnh hưởng tốt thì tốt, còn những dèm pha này khác thì rất khó chịu. nên, blog không còn đơn thuần là chia sẻ nữa, không thuần khiết, đơn giản như những ngày mình thập thò vào sân chơi. mình không đủ mạnh mẽ để phủi tay rồi đi mà cứ nghĩ về chuyện này chuyện khác đọc được trong ngày.
nếu vài năm trước, blog đem lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng thoải mái bao nhiêu thì bây giờ nặng nề bấy nhiêu. nên thôi, mình có sự lựa chọn trong cuộc sống, mình lựa chọn từ bỏ- tạm thời hay lâu dài mình chưa biết, để được thanh thản hơn.

No comments: