Wednesday, August 3, 2011

fiji

Nhỏ làm bên OSR đi Fiji về mua giùm cái móc khóa này. Rùa là biểu tượng bình an của họ. Nó nói. Còn gởi thêm mớ hình biển xanh, rất xanh, cát trắng rất trắng.
Thích thích đi chơi nhưng không phải là phải đi. Chỉ muốn nghỉ vài ngày ở nhà không làm gì, nằm dài đọc sách coi phim thôi. Tự bảo từ đây tới cuối năm sẽ phải dứt được hai cái nợ riêng nhỏ nhỏ nên không muốn đi đâu xa. 
Sáng sáng không muốn đi làm. Tự chẩn bệnh:
=> lack of motivation!!!!
Có lẽ sẽ lấy tuần cuối tháng tám ở nhà với con. Và lắc nhắc vài ngày từ đây tới đó, thứ sáu hoặc thứ hai để nghỉ thẳng một lèo mấy ngày.

No comments: