Monday, August 3, 2009

quê

Bà Hai của T mất dưới quê.
Bà Hai là vợ ông Hai, anh của ông ngoại T. Đợt trước về, không chịu về quê thăm, lần thứ hai rồi, biết bị trách dữ. Lần sau thôi.
Chuyện trò. Nói mưa to quá. Tự nhiên lại nhớ tới mấy cơn mưa sáng lúc nằm cuộn mình trong mền chờ tạnh để đi bộ với chị Hai.
Gần một năm rồi!
Chuyện này chuyện kia cũng nhắc thường trong năm nhưng tới lúc nhớ lại ngày này năm trước.
Chênh vênh là từ đang muốn dùng tới.

No comments: