Sunday, August 16, 2009

shopper

Mẹ rút "ngân quỹ" ra mười đồng. Cầm lên bỏ xuống, cuối cùng mua được đôi dép lê với cái áo len khoác ngoài gần tám đồng. Vẫn còn dư mua Happy Meal- mẹ bù lỗ.

2 comments:

Happy Little Baby said...

Sành điệu quá :)

quyen said...

con thời đại @ mà nị.